Löner-ibb

7,5ibb    32 562kr  390 750kr                                 ibb 51 200 (51 100)    (2012 54 600kr)

10 ibb    43 416kr  521 000kr     pbb 42 800 (42 400)

20 ibb    86 833kr  1 042 000kr        fpbb 43 700 (43 300)

30 ibb    130 250kr      1 563 000kr

Historiska basbelopp http://www.spp.se/site/spp.nsf/pages/basbelopp.html

 

Skatter

Brytpunkt 1     32 966kr  395 592kr    20% extra

Brytpunkt 2     46 741kr  560 892kr    5% extra

Avkastningsskatt

0.41% Värde*genomsnittlig statslåneräntan (2,76%-2010)*15% P-försäkring

0,75% Värde*genomsnittlig statslåneräntan (2,76%-2010)*27% K-försäkring

Genomsnittlig statslåneränta 2008-3,88%

               2009-3,10%

                                                   2010-2,76%

Förmögenhetsskatten togs bort 1 januari 2007

Arvs & gåvoskatten togs bort 1 januari 2005

Fastighetsskatt 2011

Kommunal avgift    6 387kr eller max 0.75% av taxerings värdet

Nybyggda 0% av taxeringsvärdet de 5 första åren, 3193kr eller högst 0.375% av taxeringsvärdet de följande 5 åren

Sjukförsäkring

SGI tak 7,5pbb 321 000kr/år

Ersättningsnivån i de flesta försäkringar ligger på 80 procent. Men innan ersättningen beräknas multipliceras den sjukpenninggrundande inkomsten med 0,97. Din ersättning blir alltså något lägre än 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Allmänpension

Allmän  16%

PPM    2,5%

ITP 1, från 25år, född 1979 eller senare

0-7,5ibb  4,5%

7,5ibb-     30%

ITP 2, från 28år, full tjänstetid (1,0) vid 360 månader

0-7,5ibb  10%

7,5-20ibb      65%

20-30ibb  32,5%

Nytt ITP-avtal from 070701, ITP 1

ITPK skapades 1990.

Semester

Skandia livantagande 65år: Män 20år 10mån & kvinnor 25år 10mån (2011-11-09)

 

 

 

DN-artikel Ny facklig makt 

DN-artikel Sjukförsäkring kassako